Coaching

Tänane majandusmudel soosib juhuseid ja kogemusi, millest luua konteksti ja kandvaid väärtuspakkumisi. (Knowledge managementt, Drucker.P)

Coachimisel aitan leida Sul:

  • kontakti oma sisemiste ressurssidega,
  • arengutuge organisatsiooni käitusmismustrites ning
  • avardada tähenduse välja, unistuste leidmisel ja elluviimisel.

Olen Eesti Superviisorite ja Coachide Ühingu kaasliige.
ja International Coaching and Supervising Institute kaascoach.