Turbulentne aeg on esitanud kõigile juhtimiskomppetentse kandvatele inimestele ühise väljakutse: kuidas digisotsiaalselt luua ja juhtida võimalusi? On selge, et üks ajastu vahetub. Loe, milline on

JUHI UUS KUUB

1. Autentse kogemuse pagas keeb üle

2. Määratle ühine inforuum

3. Aeg ja osapoolte mõju

4. Tandemjuhtimine= teadlik partnerlus