Lahendused 2

Teadus ja kunst.. on see miski, mis mind kõnetab..

Avaliku eneseväljenduse kunst

Koolitused, seminarid, töötoad, minigrupid, üks-ühele nõustamine, 

 • Õpetan esinemist ja esindamist organisatsioonisiseste õpivajaduste põhiselt,
 • Olen abiks sisekoolitajate arendamisel,
 • Viin läbi juhtide/vahejuhtide/esindusmeeskondade eneseväljenduse töötubasid,
 • Aitan õppida läbi videotreeningute;
 • Konsulteerin kõnede koostamisel ja sündmuste lavastamisel,
 • Nõustan esinemiskompetenstide väljatöötamisel.

Sinu valik

Individuaalsed väljakutsed

Kombinatsioon coachingust, mentorlusest, nõustamisest = arengutugi

Läbi arengutoeks olemise sessioonide aitan leida Sul:
 • kontakti oma sisemiste ressurssidega,
 • arengutuge organisatsiooni käitusmismustrites ning
 • avardada tähenduse välja, unistuste leidmisel ja elluviimisel.
Pakun 1.5 h. sessioonõppeid regulaarsusega1-2 korda kuus.

Olen Eesti Superviisorite ja Coachide Ühingu kaasliige. escu.ee
ja International Coaching and Supervising Institute kaascoach. www.isci.ee

Sinu valik

Created By Miski

Taylor-made lahendused ettevõtte üleste väljakutsete korral (näiteks: väärtuste loomine või organistasiooni arengut markeerivate tähtssündmuste kujundamine; juhtimise ja teeninduse hea tava loomine, turundusauditi läbiviimine,  vms.)

Oskan abiks olla: 

 • ettevõtete strateegia loomisel ja elluviimisel,
 • organisatsiooni kultuuri kujundamisel,
 • töökultuuri arendamisel ja väljatöötamisel,
 • muudatuste juhtimisel
 • ja meeskondlike arenguprogrammise koostamisel.

Sinu valik

Ärisuhete kujundamise kunst

Modereerimise oskuste arendamine, faciliteerimise oskuste arendamine, seminarid, töötoad ja koolitused ettevõtte üleste ad-hoc meeskondade/projektide loomiseks ja juhtimiseks. 

Aitan koostada töötubasid, workshoppe, vähemate ja suuremate gruppidega aruetlusid ning sisekoolitusi toetamaks tehnikate ja kompetensidega eelolevate oskuste raames. Näen praktikas  sageli, et vahejuhid, alt üles ksvanud eriala tipud ning spetsilaistist juhiks “koorunud” inimesed vajavad erialast arengutuge. Just projektipõhine tööviis organisatsioondes seab kõrgendatud ootused (tihti alt üles kasvanud juhtidele) töögruppide juhtimisel.

Tugiteenused personali arendamisel

Sisekoolitused, sisekoolitajate koolitamine, konsultatsioon, arengutugi


Töötan välja ja aitan läbi viia ettevõtte siseste kompetentside põhiseid koolitusprogramme.
Olen abiks personalijuhtidele koolituskavade väljatöötamisel,
Oskan soovitada mõjusast lektorite võrgustikust sobivaid sihtteemasid,
Konsulteerin täiskasvanuhariduse kujundamisel ja tõhustamisel.
Oman 5 kogemuslugu ettevõtte siseste arenguprogrammide tulemuslikkusest
 • Võnge
 • TRUST
 • Sisemine Juht
 • Time-out
 • AEK

Võta ühendust, saan jagada kogemust olla abiks Teie org. töökultuuri loomisel.

Sinu valik

Loengud

Olen valmis külalislektorina kaasa rääkima järgmistel teemadel:

 • Töökultuur uue ajastu ettevõttes.
 • Agiilne areng, milleks?
 • Põlvkondade ülese koostöö võimekuse kasvatamine
 • Konsultantimine
 • Rolli teadlikkus juhtimisel
 • Kuidas ma mõjun vrs. kuidas mind mõistetakse?
 • Esineja roll kaubamärgi väärtuse kandmisel
 • Sisekoolitaja teadvustatud roll
 • Õpetamine, uue ajastu koolitamine.
 • Sisemine juht
 • Miski mis mõjub ja vaimustab.

Sinu valik