Pakkumus koos ideede panga mudeliga

Pakkumus XXX koolitusosakonnale, mõtestamaks uue ajastu koolituskultuuri ja toetamaks praktiliste tehnikatega sihtrühma.

Art of Performance: mõjus esinemine ja esitlemine.
Hübriidajastu õpivõtted ja juhtimiskultuur.

Tänan teid võimaluse eest panustada xxx õppivasse organisatsioonikultuuri. Koostööd sõnastades võtan vastutuse:
täiskasvanute õpivõtete kohaselt (ANDRAS koolitaja kutse) ning
enam kui kahekümne aastase koolitaja/konsultandi kogemuse/teadmise (TTÜ sotsiaalteaduste magister ning EBS konsultatsiooni magistriõpe) põhiselt ette valmistada ja läbi viia sihtrühmale vastav koolitustellimus.

Alustasin iseseisva ja sõltumatu konsultandina 2007, luues organisatsioonidele lisandväärtust teemal: Art of Performance. Olen EBS EMBA programmis aine: “Eneseväljendus juhtimises” vastutav õppejõud ja toetan mitmete arenguprogrammide põhiselt tipp-ja vahejuhtide sotsiaalseid kompetentse. Oman eri väljaõpet videotreeningute tegemisel Professionaalse Psühholoogia Erakoolist ning õppemeetodeid hulgalistelt ANDRAS/EPALE täiskasvanukoolitaja väljaõppe programmidest. Arenen ennastjuhtiva õppijana läbi täiskasvanuõppe võimaluste ajal, mil uus normaalsus on meid kõiki esinemisoskuste vallas puudutanud 🙂

2020 lisas minu tööriistakasti praktilised võtted digisotsiaalsusest ja hübriidajastusse liikumise tõhustamiseks organisatsioonide koolitusplaanides.

Alustasin 2020 kevadel podcastiga “Tandem”, toetades juhtimiskultuuri läbi sotsiaalse mõtte ja mõju. Täpsemalt www.miski.ee ja www.otsustamine.ee

Garanteerin konfidentsiaalsuse protsess eel, ajal ja järel.

Pakkumus: Hübriidajastu koolitusvõtted ja tehnikad

Koolituskutse koolitajate koolitamiseks, max 6 tundi, xx sisekoolitajad ja impersonaalsele publikule esinejad. Jaanuaris 2021.

Pakkumus Hübriidajastu võtted ja tehnikad täiskasvanute organisatsioonisiseses täiendõppes.
Ootus: praktiline soovituste pagas tänapäeva koolitajale, kes tuleb toime nii auditooriumi kui ka veebikaamera ees kui ka hüdriidina. Õpimaterjal digikanalites jagatav ja kasutatav. Õpimeetod: kontakt- ja distants- või hübriidtehnikad.
Eeldus seminarile tulles: osaleja on ise varem (teema)koolitanud, 2020 kogenud vanade võtete aegumist ning valmis otsima oma teemale ajakohaseid teadmiste edastamise võtteid. Kimbatuses kogu teabe paljususest ning kahtlev.. kas teen õigest..
Õpiväljund: Osaleja julgeb proovida uue ajastu õpivõtteid, loomaks eeskuju õppiva organistasiooni võtmes. Osaleja on teadlik digisotsiaalsuse põhimõtetest: ettevalmistus, aeg, sihtrühm, õpiväljund, struktuur, meetodid, tehnikad. Osaleja on mõtestanud läbi org. väliste kogemuslugude ja allikapõhiste viidete oma tööalased väljakutsed, ekspertluse. Osalejal on tööriistakast andragoogiliste/digisotsiaalsete õpivõtete kasutamiseks ning tahe muuta õpikultuuri.

Maksumus:

Oht: 6 tunnise koolituse korral jääb napilt ruumi oma juhtumite jagamisele ning läbi osaleja avastuste õppimisele. Tehnikad mida jagan, võivad kanaliseeruda mõtteviisi: teistel on nii, aga mina siin majas ju ei saa…

Teine ohukoht on strateegiliste teadmiste ajakriitilisus, sest teise pandeemialainesse startides on inimestel eelmise laine neg. kogemus (tööhirm) all ja me lihstalt kaotame aega, andes alles jaanuaris õpivõtteid digisotsiaalsuses hirmudest üle saamiseks ja uutmodi toimetamiseks. Hirm kevadeses kogemusest ja psühholoogiline ohutus ei peaks jääma jaanuarini toetuseta.

Tänan, et võin peegeldada telkos välja joonistunud ideid, millest võiks tuge olla XXX sisekoolitajatele kui ka eriala ekspertidele – meeskonna juhtidele eestvedamisel ja kaasamisel. Muudatusterohke aeg ju 🙂

Seega tegime otsuse, et peegeldan õpivõtteid, mis võivad samuti luua väärtust meie koostöös.

Ideede brief:

Tagurpidi klassiruum

..Mis oleks kui õpetaks sisekoolitajaid/esinejaid/vahejuhte meetodil, kus osalejad läbi oma koolitusjuhtumite jagamise minigrupis õpivad juhtumeid grup i facilitaatori abil analüüsima, lahendama ja re-disainima. Õpikogemustest saab luua teistele org. Liikmetele kas video või tips/tricks stiilis kokkuvõtteid.

Teemad: Kooituse planeerimine, materjalide ja tegevuste/meetodite planeerimine; uue ajastu õpivõtted, grupiprotsessid läbi koolitaja “rajakaardi”, esineja autentsuse reflektsioon.

Huvigrupp: sisekoolitajad, vahejuhid, eestvedajad.

Kasu: luuakse teistele eeskuju oma tegevuse analüüsi ja uute võtete kasutamisega, tekitame eduelamust ja kaasamist läbi õppiva organisatsiooni. Puudutatakse turvaliselt phukohti ja õpitakse läbi teotahte.

Õpiampsud

Mis oleks kui venitaks õpiperioodi pikemaks ja korra koosolemise ajad lühemaks? St me ei tee jaanuaris 6-tunnilist tööpäeva, vaid looks 4 x 2 tunnised õpisessioonid (õpiampsud), mille kutsuks ellu okt. Viimasel nädalal ja juhiks 4 sessiooni veebruarini.

Kasu: näitaksime eeskuju lühiõpete formaadiga ja looksime pikema õpiteadmiste kestuse aktiivses perioodis. Lisaks saaks kaasata sisekoolitajate, esinejate või muutuste juhtijate juhtumeid kui õpimomente ja neid redisainides luua eduelamust!

Raamatukogutund

Mis oleks kui kutsuks ellu kolleegidevahelise arengut ja õppivat organisatsiooni toetavad raamatute lugemise minigrupid, kus eriala täiendõppe kirjandust loetakse mitme peale raamatut/digikoolitust või digiesinemist jagades ja teineteisele kokkuvõtete tehes, harides end nii ülevaadet andma kui ka nt. Videokokkuvõtetena siseveebi õpiamsudena videosid üles laadima. Nii saab tekitada ka distantsõppele jõudu ja üleminekuaega võimestada arengu vaatest.

Tulemus läbi tandemi

Mis oleks kui seoks siseõpped ja digituleviku implementeerimise tandemõppega organisatsiooni kultuuris? Teeks üleskutse koguda edulugusid, kus tandemis töötamine, koolituse ettevalmistamine või juhtumi lahendamine andis edukamaid tulemusi? Kui paaritöös lubatud autentsus ning meisterlikkus lõid enamat tulemuseni liikumisel kui eraldi pingutus. Nii võib paluda välja tuua põlvkondade üleseid kaasamisi, pädevuserinevat (digivõhik ja diginohik) koostööd…
Tandem kui mõtteviis on hierarhiliste mudelitega organisatsioonides väga tugev kaasava sotsiaalsuse ja eestvedamise tööriist. Neid saab videostada, õppematerjalina kasutada.. Kaasav õpetamine käivitab täiskasvanus arengu.

Juhtumi jõud

Üks idee, milles ehk ka jagamiseks julgust leian, on supervisioon: juhtumite kaudu õppimine, kogemine ja kolleegide abil lahenduste leidmine. Nt. teie uus digiõppe platvormile üleminek, kaasavate õpiprotsesside ja sisekoolituste vaates. Mulle endale meeldib edulugusid leida interdistrsiplinaarsuses, kus mitmed õpivormid, arenguplaanid ja tegevused on liidetud ühise asutusesisese eesmärgi täitmiseks! Võib, et minu teadmistest ja tööriistakastist on kasu mõne osakonna juhtumite lahtirääkimisel ja arenguideede kätteaamisel. Allikapõhise raamatuna soovitan el aastal eesti keeles kohaliku coachi/superviisor käsiraamatut.

Mõjusus uue ajastu töökultuuris: läbirääkimised, koosolekud ja muutuste juhtimine.

Mis oleks, kui redefineeriks 2020 kui mõjusa muutuste perioodi ja õpiks mõju. St:
Mõju filosoofiline tähendus 2020 kontekstis: mõjutamine läbi esinemise, mõjusus esindades kaubamärki ja kandes firma kultuuri majast välja, mõjustamine juhina ja muudatuste eestvedajana. Keskjuhi, vahejuhi ja õendusjuhi sotsiaalne kompetents.

Sketšitud koolituse eesmärgiks on arendada mõjutamise kompetentse, st:
Lavastan tööelu põhised simulatsioonjuhtumid, mille osalejad ette läbi töötavad, koolituse osana videostame ning mille kaudu toimub avastuslik õppimine.

Pakun teadmiste tööriistakastist konspekti alateemades:
Mõjutamine – mõju 7 tasandit, mõju maatriks ning mõjustamine (teoreetiline alus S. Hawkins)
Läbirääkimine – uu normaalsus digikultuuris, sotsiaalsed süsteemid (teoreetiline alus: N. Luhmann)
Konfliktsete olukordade ennetamine ja lahendamine – käitumisteadus ehk heuristilised mõttepidurid; lahenduskesksed tehnikad, tööhirm (teoreetiline alus: Kahmenann & Tversky, A.Edmondson)
Koostöö parendamine erinevate isiksusetüüpidega – MINUS mudel (teoreetiline alus: Deci & Ryan, L. Võgotski)

Koolitusgrupi juhtimisel on keskmes mõjus esinemine ja esitlemine läbi “Art of Performance” esineja auditi võtete. Eelnevalt tutvustan unikaalset esineja mõju mudelit, mille on 12.+1 strateegilist kontrollküsimust sotsiaalse suhtluse/süsteemi juhtimise teadvustamiseks ja arendamiseks.

Videotreeningu osas on keskmes juhtumite simuleeritud lahenduste analüüs. juhtumite analüüsil on tasemed = olukorda survestavad, muutvad, mõjutavad nn. Osapoolte vaatenurk, tagurpidi klassiruum, ja rollikaart (alus: supervisiooni tehnikad ja võtted juhi töölaual).

Videomaterjali ettemängimisel keskendume õppimisele läbi esineja autentsuse, st mõjusa õppimise fookuses on:
Oskus strateegilisi sõnumeid koostada ja esineja eripäradega arvestada;
Oskus esitlust ette valmistada; struktuur, mõttesillad, faktid, loogika, arutlus, AEG esitlemiseks;
Oskus esitlust digis ja füüsilines kohaloluga grupis juhtida; tähelepanu ja toetuse juhtimine;
Oskus esitlusest üle minna läbirääkimistele, sh.protsesse avada, suunata ja juhtida;
Oskus valida sobiv mõjutamistaktika;
Oskus füüsiliselt, psüühiliselt mõjuda ja mõjutada, kehakeelt lugeda jms.
Oskus teiste huvisid ja probleeme tunnetada, mis omakorda mõjuvad.

Koostöös on mõte ja mõju.

Juht paneb Asjad juhtuma.