Sisemise juhi arenguprogrammid

Koolitusturg liigub koolitusekeskselt tegevuselt õppijakeskseks. Seades fookuse õppija arendamisele ja õpimotivatsiooni loomisele ning realiseerimisele.
Õppija ootused on kasvamas läbi ootuste panustatud ajale, sisule ja vormile.

Sisemine juht terminina kõneleb kahel tasandil: ühel poolt õpetab termin kandma sisemiste protsesside juhi rolli ja teisalt kõnetab iga kohtumine indiviidi tasemel sisemist väärtuspagasit isiklikul arenguteel.

Varjatud ehk teadvustamata õppimise kunst.

Meistriklassi-vormis arenguprogrammi tuum on jagada kord kuus, 5-tunnise ad-hoc koolituse formaadis teadmisi, nõuandeid ja inspiratsiooni. Programmi koostamisel on minu roll kuulata org. arenguvajadused, kaardistada personalijuhiga koostöös arenguvaade ning leida teadmiste tuum, tippesinejad kogemusõppe jagamiseks. Ja ehitada mõttesild läbi programmil.
Iga kohtumine toob eriala tippude kogemused  intensiivse teadmiste jagamise protsess-õppena.
Igal korral on arutelu tegevuste kohandamiseks kuuldud teadmiste/oskuste/kompetentside liitestamiseks õppijad arengutegevustesse.
Igal korral jagataks iseseisev harjutus osalejaile,
programm võib kaasata coachivaid tehnikaid, videoõpet, vaatlusi ning simulatsioone.

Programmid on alati organisatsiooni kesksed. Olen läbi viinud nii igakuise vältega kui kvartaalse vältega Sisemise juhi teekondi. Küsi lisa ja koostame sobivaima plaani.