Sisemine juht

Koolitusturg liigub koolitusekeskselt tegevuselt õppijakeskseks. Fookuses on õppija arendamine läbi õpimotivatsiooni loomise ning realiseerimise. Kasvavad ootused panustatud ajale, sisule ja vormile.

  • Aitan koostada ja ellu viia ettevõtte siseste kompetentside põhiseid koolitusprogramme.
  • Olen abiks personalijuhtidele koolituskavade väljatöötamisel,
  • Oskan soovitada mõjusast lektorite võrgustikust sobivaid teemasid,
  • Konsulteerin täiskasvanuhariduse kujundamisel ja tõhustamisel.

Olen ANDRAS-e poolt kvalifitseeritud kutsetunnitusega täiskasvanute koolitaja.

Olen loonud Sisemine juhi arenguprogrammide sarja, mille kohta saab täiendavat infot lugeda siit;

Miks Sisemine juhi arenguprogramm?

Miks lühem kui 2 pikka tööpäeva ja miks sagedamini, kui kord kahe aasta tagant?

1. Täiskasvanu koolitamise filosoofia on liikunud õpetusekeskselt õppijakeskseks. Vähendades oluliselt avalike koolitusrühmade õppe tõhusust.

2. Koolitusgrupi suurus mõjutab. 4-8 inimest grupis garanteerib arengu: taju,mälu, mõtlemise suunal. Ei ole võimalust jääda arengust kõrvale.

3. 5-tunnine õppeaeg ei võta tervet tööpäeva, pigem suunab pingutama ja aitab luua konteksti.

4. Tsükliline õppevorm kannustab tegutsema enamaks kui kord istusin ja kuulasin stiilis tegevused. Ja loob arengutoe stiilis mõtteviis tervele organisatsioonile.

5. Sisemise juhi meistriklass ei ole koolitus, vaid tipptegijate õppimise toetamine ühiselt kokkulepitu arengu huvides. Programm võib varieeruda kas kord kuus intensiivsema õppe ajal ja jätkuda nt. kord kvartalis toimumisega.