Blogi

  • Kõik
  • Blogipostitused
  • Uncategorized
  • Viited

Uue ajastu ōpetamise kultuur

Tellimuskoolitused OÜ Miski loob ja teostab tellimuskoolitusi ja koolitusmoodulitel pōhinevaid arenguprogramme avaliku- ja erasektori ettevōtetele. Oü Miski koolitused on kooskōlas täiendkoolituse standardiga, mis on kehtestatud TÄKS (täiskasvanukoolituse seaduse, §9 alusel. Oü Miski juhtivkoolitajal Margit Raidil on ANDRAS täiskasvanute koolitaja kutse, tase 7. (kutsetunnitus nr. 190406). Margit osaleb ESTvisioon kollegiaalse ko-visooni grupis ning reflketeerib end professionaalse […]

Visuaalsuse tund

Tartu Kunstikooli õpetaja Deniss Jershov kasuta HTM-i haridusstipendiumit uurimaks visualiseerimist kui tarvilikku tööriista õppetöös ning protsesside juhtimisel. All on link, kus Denissi visuaalsuse teemal valminud avalikku õppematerjal, „Visuaalsuse tund“, mis annab juhiseid nii õpilastele kui nende juhendajatele, kuidas hakata pliiatsi abil mõtlema ilma suurt ebamugavust tundmata. Materjal täieneb jooksvalt. Õppematerjal-longread on kättesaadav siin: https://readymag.com/jershov/visuaalsusetund/ Denissi […]

Art is the way we experience it

Dopamine dressing

Vaata kord, mis Sul täna seljas on? Mida need riided Sulle räägivad? Kas nad toetavad Sind? Kas nad on Sinu ootuspärane dopamiini laks või kõigest hormoone kõigutanud iha neid ostes, ent mitte enam kandes… Misvaid, miski värk meil nende riietega on. Tasub olla teadlikum ning reaktiivsem. Loe lisa: https://www.strategy-business.com/blog/Post-pandemic-dressing-for-success?utm_source=itw&utm_medium=NL20230103&utm_campaign=resp

Õpetav juhtimine

Kes meist poleks viimasel aastal õppinud, õpetanud, e-õppes osalenud.  Tulevikutöötaja kõige väärtuslikum oskus on õppimise oskus. Anrdagoogikas on tähtsal kohal protsess: Enesehindamine Eneseanalüüs Eneserefleksioon Peegeldamine Dialoog Mudeldamine Õppijal on all kas kogemus, kas tahe või vajadus.    Andragoogika on osa kasvatusteadustest: segu teadusest ja kunstist  Anēr – mees, inimene; agōgē –kasvatamine, juhtimine (Kreeka k)- otsetõlge […]

Teekond ennastjuhtiva õppijani

Enesearengu subjekt on indiviid, kes teadvustab ja tunnetab oma arenguvajadusi, on võimeline ning valmis ise enda arengut juhtima ja selle eest vastutama. Enesearengu subjekti olulisteks tunnusteks on autonoomsus, vastutustunne ning kriitiline iseseisev mõtlemine. JUHITUD ARUTELU EELTÖÖDELDUD MINITEKST JAGATUD VASTUTUS GRUPIS;  VÕIMESTAMINE LÄBI OSAPOOLTE PANUSE MITTE ROLLI HARJUTAMINE: SIMULATSIOON; LIITREAALSUS; VIDEO VIGADEST ÕPPIMINE, PINGUTUSE TALUMINE HAJUTAMINE:  […]

Juhtimise koolkonnad: arenemine avatud süsteemide ja juhuslikkuseni

JUHTIMISE KOOLKONNAD.key

Läbi enda rääkimine

Läbi enda rääkimine Läbirääkimised ei ole tihti osapoolte vaba tahe. Reeglina tuleb jõuda ühiste kokkulepeteni või ühisosani/lahusosani, mis viib edasi. Enamikel juhtudel on eriarvamus protsessi sisse kirjutatud, käivitades grupiprotsesside/dünaamika 5 etappi/psühholoog Bruce Tuckmann: https://www.coachingcultureatwork.com/bruce-tuckman-team-development-model/ Läbirääkimiste tehnikad on oskusaine, kus fookus on sotsiaalseid ja sotsiaalpsühholoogili suhteid mõjutavatel tehnikate teadvustamisel. https://et.hrvwiki.net/wiki/social_psychology Taandudes kokkulepete kunstile. Hüpotees: läbirääkimistel ehk […]

Mõju

Link, millel avaneb slaididel ülevaade mõjust, mõjutamiset, mõistmisest ja mõjustamisest, on põhjalik, pühenduv ning distsipliinide ülene. Ehk on huvitavam mõelda hoopis läbi akronüümi: M Õ J U Mis on need neli sõna, mis loovad SInu mõjuvälja või kuulumise sotsiaalsetesse mõjuväljadesse? MÕJU ja mõjumine 2022 EBS  

Taju ja mõju suhtlemisel: mis nende kahe vahel olema peaks?

Tajudes, et maailm on muutunud ja soovides võimestada oma tööalast mõju, tervislikult ning mõistvalt, on oluline leida sild kahe sõna vahel. Enam ei piisa selle ja tolle teadmisest, käsu ootamsiest või olemasoleva realiseerimisest. Vaja on leida asesõna sõnale ja Taju ja Mõju vahel. Mis oleks kui teeks nii?  Tajun ->Teadvustan ->Mõjun Teadvustades enda rolli ja […]

Sõna jõud ja mõju, õppepäev uues kommunikatsiooni ajastus

Sõna jõud ja mõju suhtlemisoskuste võimestamisel Koolitusega toetate oma suhtlemisalast ja professionaalset kompetentsust. Paranevad kuulamine, küsimine, peegeldamine ning suureneb eneseteadlikkus väärtuste loomisel ja hoidmisel muutustest kantud maailmas. Sisu • Suhtlemise maatriks: mis “telgedel” tegutseda ning kuidas ennast tasakaalustada. omadele võõrastele juhuslik ettevalm. • Kuulamisoskuse tagamaad: läbi keha, läbi mõju ja läbi süsteemsuse. • Uue ajastu […]

Taevamanna ehk mis on andekuse olemus?

Kohtusin andekuse teemaga ilmselt kusagil oma lapsepõlves. Teadvustama viisil.  Usun, et kõik meist on lapsepõlves kuulnud mõnd juhuslikku või oma lähedasi, sõpru noogutades lausuma; issver kui andekas ta on.. Küllap öeldi omal ajal ka mulle, et see pole käesoleva blogi kirjutamise põhjus. Hoopis elukaare ülene andekus on. Ja nimelt, on selge, et sõna andekas kasutatakse […]

Monopoly on wisdom (trendid esitluste maailmas)

Hakkasin siia blogipostitusele pealkirja panema. Mõttes olin loonud konteksti duaalsusest, kus piltlikult istud kiigel. Kangil, mille otsadwl on istumsie alused ja mis võimaldab kahekesi kiikuda. Üles ja alla. Maailma diplomaatia ümbermängimise aastal loon kiige kujundi kaudu tähendust mõttele mikro ja makro vastandlikkuses. Ja taaskord mitte nii, nagu majandusteadus neid sõnu originaalis kasutab, vaid avaliku esinemise […]

Kohandav kuulamine

Nancy Duarte on loonud maailma, kus avaliku esinemise ruum saab tähenduse, luues kasu igale õppijale. https://www.duarte.com   Duarte meeskonnal on blogi, mis on justui õpiampsude sari, põhjalik. https://www.duarte.com/presentation-skills-resources/   Ja kui Sulle paistab, et vaid artiklist jääb napiks, on siin kuulamiseks ja silmaringi laiendamiseks omakorda viiteid: 🧠 MIT Article: Broaden your influence by adapting how […]

Tõendusmaterjal 3.4 – tagasiside ja hinnangud uutele metoodikatele

Väljavõte keskastme juhtide arenguprogrammi kirjeldavast tagasisidest uuele meetodile õppetöös: 10. Tagasiside podcastide programmi lisamisele (vajalikkus, nende koostamise kogemus jms) Algul oli oli hirmutav, aga päriselt oli vinge. Podcasti grupp sattus väga äge. See on väga hea meetod ja andis lugemisülesandele palju juurde kolleegidega arutelu, teema mõtestamise ja uudsema (eetris) esinemise ja vestluse kogemuse saamise kaudu. […]

Kutse taotleja eneseanalüüs

Alloleval lingil olen analüüsinud oma kompetentsust ning arengut läbi tööalase edenemise. Margit Raid eneseanaluus_tase_7_esmataotleja

Kutse taotleja cv koolitustegevuse kirjeldusega

Alloleval lingil olen kutse taotlejana andnud ülevaate oma tööalasest kujunemisest ning koostöö suundmustest. Margit Raid cv_koolitustegevuse_kirjeldusega

Art of performance õppekogumik

Avaliku esinemise kunst 2022 M. Raid copy Käesolev õppekogumink on otsene tõendusmaterjal kompetentside hindamisel alateemale 3.1. Kaudselt on kogu Taotleja sisuloome peegeldus ja viited, mustrid ning õppematerjal kogutud sinna materjali.

KAJA: podcast loetava raamatu põhjal: sisuloovalt ebamugav

https://ebs.ee/KAJA-arenguprogramm Käesoleva postitusega tõendan kompetentsi 2.2 ehk õpiprotsess õppekogemuse teenistuses. Lisan õppetsükli lõpusõnade läbikirjutuse: KOKKUVÕTVALT: Saateks narratiiv:  Tulevik ei juhtu ise.  Sättisime EBSi aula täna teistmoodi õppimise ruumiks:  muusikaga ja lilledega.  Ruum – kohtumise ruum, võta ruumi, prokseemiline ruum, õppimise ruum Sõnast arusaamine ruum on ikka väga erinev. Arenguruum, kas ruumi on? Selleks, et ruumi oleks, […]

Õpiamps mittekutsega sisekoolitajatele

ITK õpiamps 2 2021 Käesolev postitus on loodud ANDRAS kutse taotlemiseks ning on eneseanalüüsi komp. 1.3 tõendusmaterjal.

Script ehk alguse läbikirjutus

Käesolev postitus on loodud ANDRAS kutse taotlemiseks ning on eneseanalüüsi komp. 1.2 tõendusmaterjal.     Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduste dekanaat Tartu Botaanikaaias. Tandem tulevikuga, koolituse avang, 1/3-st. Moments of truth Võin arvata, et viimane õppeaasta, hooaeg, juhtimisaasta on olnud õpetlik ja eristuv..   Mitmeid tavapäraseid tööolukordi mõjutav, uusi võimalusi loov.  Samas väsitav, küsimusi tõstatav. Ehe.   […]

Esitlus kui slaidilappamine või Esitlus kui strateegia?

Esitlusi digiruumis on läbi viimase kalendriaasta nähtud nüüd mitmesuguseid. Ma ei usu, et kriitiliste põhjustena oleks süüdi vaid kasvav digiväsimus. Või vähene ettevalmistus.  Ehk on võlusõnaks kohandada esitluse sisu läbi strateegia aluste: mõtestades iga esitluse läbi kui strateegilise tööriista millegi saavutamiseks! Kasutasin Tuckmani jaotust, et mõtestada esinemisruumis märgatud sarnast jagunemist: Eitajad. Need, kes ei usu, […]

Muutuste mõju

Ma ei muretse sellest, et muutused algasid. Ma muretsen sellest, et muutused toovad kaasa mõju, mis sotsiaalsetes süsteemides on oluline märgata, toetada ja nn. läbi juhtida. Ilmekalt on McKinsey aruandes välja toodud vaatenurk, mis pääripäeva järgi igas organisatsioonis läbi mõtestamist vajab! Mõjusalt ja mõttega: https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/your-organization-is-grieving-heres-how-you-can-help

Meister (eimilleski!)

Oled Sa tähele pannud, kui tihti eesti keeles küsimuse peale vastamist alustatakse nii: Ei, tegelikult oli väga hea…  või Ei, tegelikult mulle meeldis.. Tekkib küsimus, miks alustada eitades, andes esmalt kuulajale ei vastus ja siis kinnitada jaatuse läbi.. Meisterlikkus milleski on mõjus tööriist. Meisterlikkus oma mõtete sõnumite ja töö sisu jagamisel on miski, mis lõppenud […]

Tandem: uue ajastu vältimatu juhtimistööriist

Tandem kui juhtimisvõte on midagi enamat kui lihtsalt paarisrakend mõne eesmärgi täitmiseks. See on kombinatsioon teineteist täiendavast inimkapitalist See on loovus läbi teineteise kuulamise ja küsimise See on kombinatsioon  coachivatest, reflekteerivatest ja konsulteerivatest oskustest. Teadlikult. Tähendusega. Neo ajastul. Alustasin sel kevadel podcastiga Tandem. Minu jutukaaslane on Hede Luik ja co-host Uku Nurk. Räägime korra nädalas, […]

Craftsman: mida me ostame

Vaatasin ÕS-ist järgi, mida tähendab kriis? Ohtlik seisund, järsk pööre, vastas raamat. Küsisin endalt, mida meeskonnad jätavad tegemata, kui on ohtlik seisund või järsk pööre?’ Leidsin kinnitus Seth Godini blogipostituses, kus Iga Kaasatud meeskonna liige on tähtsam kui bürokraatia. Tähendus on inimestes läbi protsessi. Seth kirjutas nii: Craftspeople and time Tell us when you’re going […]

Ennastjuhtiv õppija käivitub ajus läbi KUIDAS küsimuse

Tark on tabada seoseid. Loovuse nimel. Ja tark on osata end väljendada moel, et saaks seosed tekkida! Jaan Aru käsitlus ajust, ilustamata. Ennastjuhtiva õppija teenistuses. https://vimeo.com/289749373?fbclid=IwAR2KX7pMo0jo5fI-p3WAo_hJnIJcwVs-7SEmq9iWPZrHwicNBy1vNi_9L0A      

Kas sa pingutasid?

Ümbersõnastamine on midagi, mille jõud, võlu, valu ja vägi on hoomamatult suured ja mitmetähenduslikud. Elame ajas, kus distantsõpe ja videostatud loengud ehk webinarid rikastavad ja suunavad. Reflekteerima, mõtestama, peegeldama, ventileerima ja uskumusi tabama. Tunnen endas pidevalt toimivat Glimcheri avastust: aju on ellimineeriva ja end säästva fynktsiooniga. Ja ongi! Paljudel kordadel, kui on vaja süveneda, leiab […]

Sõna jõud: ümbersõnastamise olulisus

Turbulentsel ajal on juhi käes enam infot kui “mugav” oleks.  Ent mis juhtub kui inimene on aidatud väljaspoole mugavustsooni? Tekkivad kohesed (ürgsed)kaitsereaktsioonid: võitle, põgene, tardu… Tark on sel ajal kui info on üleloomuliku olulisuse staadiumis, mõelda läbi, kas juht saab käituda kui “postkontor” ehk kirjade mõtteta edasi tulistaja, kurgus hirm et kui mina ise kõike […]

Master at DMN, palju õnne uue tiitli puhul!

Hingasin rahulolevalt sisse, kui eelmise nädala supervisiooni grupis üks vahejuht kinnitas: tema alluvad pole kunagi nii loovad olnud kui nüüd. Selgus, neil lihtsalt pole loovuse käivitamiseks piisavalt aega olnud.. Mitte ainult Sveitsi sõltumatud tadlased, vaid 2018 aastal ilmunud raamatu: Learning how to learn, autor prof. Barbara Oakley kinnitab: meie aju vajab keskendumise perioode ja hajusmõtlemise […]

Juhi uus kuub

Mis juhtimises moodi tuleb? Juhi uus kuub: tegumoe, suuruse ja kanga mustri (k)annavad juhid. Täna on igal meist töölaual seniolematu väljakutse: tervise nimel äris kohanemine. Tasandeid valimata: maailma tervisest oma sisemise vaimse tasakaaluni .. On tagumine aeg mõtestada oma autentne kogemuste pagas ning taiplikult panustada! Mis juhtimisstiil juhi eneseväljenduses “moodi tuleb”? Midagi ajaloost või midagi, […]

Aeg treenida empaatia lihaseid

Arvasin, et olen päris julge koolitaja ja konsultandi rollis, kui pakkusin kliendile  arengupäeva viimaseks plokiks  näolihaste võimlemise kompleksharjutamise. Ilma naljata. Väljaõppinud füsioterapeut Margit Järva juhtimisel. Kõik õnnestus ja kõnetas. Ent just lihaste treenimise teemal panen kodulehel üles loo naiste Forbsi artiklitest: emapaatiamuskli (pgn. ei teagi, kas üks või kaks sõna) treenimisest!  Loe ja avasta liidriks kasvamise terminoloogiat […]

Käitumisteadlaste juhtivad võrgustikud (Networks about behavioural science)

Professor Jaan Ennulo luges Estonina Business Schoolis 2003/2004 aastal esimest korda käitumisteaduste ainet, eksperimentaalkorras. Sest otsustamise mõjurid ja ning käitumisvead olid ahvatlevad teadmised, millest magistriõppes õppinutele sai kasu luua. Tõesti, kulus veel aastaid, enne kui käitumisteaduste kohandamine ettevõtluses ja organisatsioonise arengus jõudis tavamõtlemiseni. Juhus, et sain prof. Ennulo esimeses grupis olla. Aastaid hiljem, 2012 võtsin […]

Simon Sinek oma uue raamatu eel…

Start with why raamatust sai kultuskirjandus. Kas uue raamatu, The Infinte Game, saatus on sama? Usun küsimuste jõudu, ja uaun ka lõpuga ja lõputute lugude autentsusesse! Lühike sissevaade leitav siit:  

Executive presence: kas uus juhtide eneseväljenduse treeningu võti?

IMD on aastaid õpetanud tippjuhtidele sotsiaalset meisterillikust, kaasates teema: executive presence. Täiuslik kohalolu. Tippjuhi vabaduse ja vastutus, mis võrdub meeskonna uslaldamine ja enda taltsutamine.. Mis , miks, kellele ja kuidas on näha juuresolavast artiklist  

Kas tööjõukriis või inimkapitali kriis?

Üle linna strateegiline nõustaja ja koolitaja Priit karjus andis FB lehel ilmeka maksahaagi. Uku räägib oma tegemistest pikemalt tema kodulehel www.uhhuu.ee        

Coaching is about…

Coaching isn’t about the coach, the company or the Customer; it is about the development and success of the person being coached.

Kuidas luua paremat tulevikku?

Suurbritannias Oxfordis koguneb sel nädalal maailma tipp-ideekonverentsile TEDGlobal 2010 üle 700 juhtiva mõtleja ja tegija – teadlased, ettevõtjad, ühiskonna arendajad

Pärnu Ühisgümnaasiumi Õpilasesindus

Käisin koolitamas Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilasesindust.