Script ehk alguse läbikirjutus

Käesolev postitus on loodud ANDRAS kutse taotlemiseks ning on eneseanalüüsi komp. 1.2 tõendusmaterjal.    
Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduste dekanaat Tartu Botaanikaaias.
Tandem tulevikuga, koolituse avang, 1/3-st.
Moments of truth
Võin arvata, et viimane õppeaasta, hooaeg, juhtimisaasta on olnud õpetlik ja eristuv..  
Mitmeid tavapäraseid tööolukordi mõjutav, uusi võimalusi loov. 
Samas väsitav, küsimusi tõstatav. Ehe.
 
Kuidas kohanemisest  kantud aastast läbi tulla nii, et oleks kogemus kapitaliseeritud, 
hooaeg lõpetatud ja edasiseks mõned põnevad algatused loodud, selleks me tänase kakstunni pühendame. Tandemis. 
Tutvustus ja kokkulepped: 
Hede: 
 
.. ja a mina Margit Raid, adragoogikast ja sotsiaalsteadustest kantud teadmise mõtestaja ja seoste looja eestvedajatele. Usun allikapõhisust ning mõjuomavate juhuste seost eluskestvas õppes. Ja tandem mõtteviisi  olulisust, kus teineteist täiendav töösuhe võimaldab komplekseid olukordi eduks juhtida. Vahel ka õppetundide hinnasilti kandes. 
 
Tänan, kui kanname konf. kokkulepet seminaril räägitu ja peegeldatu osas. 
Tänan kui annate meile treeneritena võimaluse mitte kasutada digitöö vahendeid, slaide. Jääme jagatud kirjutusaluste ja märkete juurde.  Viited ja fotod rajaplaanist lisame seminari järel.
Tänan kui peamine fookus jääb igale osalejale olla kontaktis oma juhtimiskogemuse, juhtumiste peegelduste ja võimalike sildadega. 
 
Kontekst õpisisule, kaasates.
Avatud ja juhuslikkusest kantud juhtimiskoolkondades on läbi käinud mõiste ökosüsteem. No Garrit nüüd täna pole, muidu me saaks kohe ilmselt lühiloengu, misläbi palun teid leida enda alustuseks jutupartner, kellega leiate oma jalanõud sarnased olevat. Astuge tema kõrvale ja leidke minut arutlemiseks teemal: kuidas teie jutupaari arvates loodus viimase aasta võtmes juhtimist õpetanud on?
 
Tulemuse palume peale arutelu lausepaarina jagada!
Õpirupi moodustamine ja ühise konteksti loomine:
Aitäh.. ., näen et olete aruteluks valmis. 
Nüüd, kui looduselt sisend õppimiseks käes, jagan: Meie seminar näeb täna ette  
• võtta kokku õppetunnid ja kogemused möödunud, ootamatustega aastast
• saada lõpetatuse tunne (closure) ja minna täistähelepanuga puhkusele, olles augustis naastes valmis värske energiaga rakendama toimivaid juhtimisvõtteid ja looma sügishooaega
 
Asume sisu looma: 
Ja et kõndimiskoosolekud on uus norm, lähemegi seda teed. Sisu luues läbi diaadilise juhtimise töövõtetena. Panen hüpoteesi kõneledes kuuled iseend kõrvale täienduse: kõndides arendad iseend.
 
Teil on x minutit jõudmaks Lossi 36  maja tagahoovis asuvale istumisalale. 
Ning teil on soovituslik kohustus astuda läbi kohviturgutuseks Tüümianist. 
Teil on jutupartner, kellega palume siis teha mida:
 
1. Juhtumi peegeldus.
Tuletage meelde mõni tööalane juhtum, kus teie, teie otsealluvuses meeskond, võib  ka et teie koostööpartneritest koosnev meeskond 
Kus teil on neid juhtides raske, väljakutsuv, kus te kahtlesite, kus te tabasite end ebamugavalt õpetlikus olukorras. Oleme konf. kokkuleppe teinud, seega palun rääkige oma juhtum kolleegile. Kolleeg – palun kuulake, esitage küsimusi, uurige lisaks, mõtesgae. Aidake juhtumi jagajal kõneledes kuulata iseend. 
Usume, et 15 minutit kumbki loo peegleduseks on tänuväärselt pikk aeg.
Võite ka teha märkmeid, oma tarvis.
 
2. Nüüd kui juhtumid jagatud, palume teil tandemina ette valmistada:
Hea kui saab märkmetesse drafti kirja panna:
. milliste väljakutsete ees end lõppeva hooaja kontekstis avastasite ja kuidas lahendasite?
1-2 lahenduskäiku, mille tedamisest kuulajal saab kasu olla
. mida mõjuomavat võiks teie dekanaadi juhtimisvõimekuse arenguks lauda tuua/muuta/arendada. kuulake, amdke nõu, kõsige täpsustusi, laske valida
ideid ettepanekuid 2-3
. mõned peegeldused isiklikest juhtimisalastest õppetundidest 
2-3 per paar
. üks uuendus, mida soovite uude õppeaastasse kaasa võtta.
 
Igaks petteks telefonid on siin.. et küsimuste korral kord kõne teha.
Naeratame. 
Kohtumiseni Lossi 36, kell..