Art of performance õppekogumik

Avaliku esinemise kunst 2022 M. Raid copy

Käesolev õppekogumink on otsene tõendusmaterjal kompetentside hindamisel alateemale 3.1.

Kaudselt on kogu Taotleja sisuloome peegeldus ja viited, mustrid ning õppematerjal kogutud sinna materjali.