Ennastjuhtiv õppija käivitub ajus läbi KUIDAS küsimuse

Tark on tabada seoseid. Loovuse nimel.

Ja tark on osata end väljendada moel, et saaks seosed tekkida!

Jaan Aru käsitlus ajust, ilustamata. Ennastjuhtiva õppija teenistuses.

https://vimeo.com/289749373?fbclid=IwAR2KX7pMo0jo5fI-p3WAo_hJnIJcwVs-7SEmq9iWPZrHwicNBy1vNi_9L0A