Kas sa pingutasid?

Ümbersõnastamine on midagi, mille jõud, võlu, valu ja vägi on hoomamatult suured ja mitmetähenduslikud. Elame ajas, kus distantsõpe ja videostatud loengud ehk webinarid rikastavad ja suunavad. Reflekteerima, mõtestama, peegeldama, ventileerima ja uskumusi tabama.

Tunnen endas pidevalt toimivat Glimcheri avastust: aju on ellimineeriva ja end säästva fynktsiooniga. Ja ongi! Paljudel kordadel, kui on vaja süveneda, leiab ta kiirtee lahenduseni, mis on vähem pingutust nõudev. Ja paljude kordadel ma ka võtan teda kuulda 🙂 Ent põnevaks läheb siis kui see nn. sahmerdamise meetod aju üle kavaldab. (saad pikemalt lugeda sahmeramisest mõni blogi eespool) Magus võit iseenda üle! Asjata siis ei öelda, et teiste nõustamisel on ikka iseõppimise motiiv vääramatult sisse kirjutatud 🙂

Tõesti, olen oma tööalase panuse kombineerinud läbi konsultandi, coach/superviiisori ning täiskasvanute õpetamise printsiipide. Just õppimine täiskasvanueas, mis on palju seotud enda kõrvalt nägemisega ja teiste kaudu endani jõudmisega, toetub Carol Dwecki filosoofiale mõtteviisi muutusest. Sõltumata vanusest. Sest järjest enam on teadusmaastikul õnnestunud pilootprojekte andragoogiliste meetodite edust pedagoogikas. Miks mitte, õpi läbi iganädalaste avatud koolitundide, mis suunatud kõigile siin maal õppida soovijatele. Digisotsiaalsus avab uksi, mõjusalt ärritades ja peeglit pakkudes!

https://www.youtube.com/watch?v=MHAM4FK2eDE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3uHE5M-O8EnypMF7GMHpyB8spyyscwkI4te582WEteZexfNsemGDmvsIo