Teekond ennastjuhtiva õppijani

Enesearengu subjekt on indiviid, kes teadvustab ja tunnetab oma arenguvajadusi, on võimeline ning valmis ise enda arengut juhtima ja selle eest vastutama. Enesearengu subjekti olulisteks tunnusteks on autonoomsus, vastutustunne ning kriitiline iseseisev mõtlemine.

JUHITUD ARUTELU

EELTÖÖDELDUD MINITEKST

JAGATUD VASTUTUS GRUPIS;  VÕIMESTAMINE LÄBI OSAPOOLTE PANUSE MITTE ROLLI

HARJUTAMINE: SIMULATSIOON; LIITREAALSUS; VIDEO

VIGADEST ÕPPIMINE, PINGUTUSE TALUMINE

HAJUTAMINE:  JUPI KAUPA JÕUDLUS: toetab pikaajalise mälusisu tekkimist.

Endal on mugavam õppida:  (Aavik, Kaasik, Tallinna ÜLikool), kui kasutame:

Allajoonimine, erinevate värvide kasutamine

Kujutluspiltide loomine, joonistamine

Iseseisvalt põhipunktide väljakirjutamine

Testimine, enesetestimine, arutlemine

Sähvikud (flash-cards)

Ajaliselt hajutatud õppimine

kõige tõhusamad on tehnikad, mis sunnivad inimest meenutama, luues nii püsivaid “radasid” neuronite vahel.

Aju pingutamine loob eelduse (J. Aru)

Vead, mille üle mõeldakse, mida analüüsitakse, nähakse vaeva, et neid parandada = tugevdavad närviseoseid enam kui õige sooritus

Teadlik harjutamine, meenutamine, oma sõnadega ümberütlemine = närvirakkude, mis pidevalt koos laenglevad, jätked müeliniseeruvad = efektiivsemad, kiiremad, tugevamad närviühendused

Pingutamine, uute strateegiate otsimine/leidmine = aina efektiivsemad närviühendused

OLULINE: Stress ja hirmutamine ei soosi õppimist

Uue ajastu õpivõtted on juhtimisvõimekuse eksam: 

Omaniku tahe, strateegia, protsessid, taktika, elluviimine

Grupiprotsessid, eestvedamine ja kaasamine

Muutuste ja muudatuste juhtimine, väliskeskkonna mõju

Meetodid ja võimalused -> VALIKUTE PALJUSUS

Aeg läbi süsteemselt juhitud protsessi

Pandeemiajärgne õpikultuur: 

OUTCOME /KASU/  mis muutub konkreetse õppe järel (mis teadmised, käitumine, protseduur, oskus, tulu, aja kokkuhoid  vms)

OUTPUT /VÄLJUND/ mis õpimeetodi valid(kas e-õpe,  loeng, seminar, meistriklass, demo, juhtumi analüüs, praktika jagamine vms ) Ja millised õppevahendid: ppt, visualid, simulatsioon, video, podcast, konspekt, harjutused, ristsõna vms.

IMPACT /MÕJU/ millist mõju õppijale õpitu loob (aita tal osta mõtteviiisi, arusaama, unistust, meeleolu, kasu, väärtust)

(Viide: www.trainingindustry)

 

Loo mõjus seos õppijale nii, et õppija võtab vastutuse õppimisel 

Ühine: energia liikumine, tahe, vajadus. eesmärk, kogemuste analüüs, arutelud.

Tuues lähemale “küsimuste ärile ja kuulamise kasule”: 

Team of Teams: 3 kuud 3 inimest 3 eesmärki.

Sotsiaalsed süsteemid, pimesi eeldamised ja ootused.

Üksteiselt õppimine: Mis me sellest õppimiseks, kuidas meil läks, mis Sa õppisid

Allapoole delegeerimine otsusteni liikumisel, vabadus ja vastutus

Small talk uues võtmes – 

Ootuste leht – eriti tähtis teades, et inimesed ei tee enam samal ajal tööd

Ümberlülitamise oskus

Rõõmustamine, hetked iseendale

Eeskujude ajastu – taskuhäälingud, uue ajastu networking

Lood ja juhtumite analüüs. juhtimine ja juhtumine

Regulaarsus LAVASTA ETTE. – meeskonna juhi jõud tuleb siit!

Kõneledes kuuled end

Hoia Lõpeta Alusta

Executive Presence

L&D kui kasvamist toetav mõtteviis

Kollegiaalne kovisioon /Signe Vesso kaardid/

Otsustamine määramatuses, tuleviku juhtimine. 

McKinsey ja IMD raamatukogus – artiklikte refleksioon ja peegeldused juhtmitena  ning inspireerivate võimalustena tööellu. 

 

Õpetav juhtimine läbi juhi funktsiooni või rolli:
Infokoosolekud

Arutelud

Strateegiad

Meeskonna areng

Andragogiline mõtteviis on teadus õppimisest täiskasvanueas. 

Teistele õpetades õpid ise enim

Süsteemne ja pidev refleksioon

Töös sisemiste ressurssidega, sh. Ümberlülitamise oskus

Meetodid ja töövõtted, mis aitavad paremini juhtida täiskasvanuid õpiteel

Allikapõhisust juurde, et vaistlikkuses kindlamaid valikuid teha. 

 

Distsipliinide ristteel sünnib innovatsioon

 

Kena, kui seminaril jagatust jäi kõlama:

Soov ise olukordadest ja juhtumitest reflekteerides õppida

Vajadus seista oma meeskonna liikmete arengu toetamise eest

Sobiva keskkonna lavastamine õpetlike sündmuste loomisel

Hajutatud (jupi kaupa jõudlus) õppimise vaib, tuues kõrvale juhuste, kogemsute ja juhtumiste kõrvale ka allikapõhise või interdistriplinaarse vaate

Endal peab põnev olema muidu ei Õpi (vajadust saab juhtida läb väljakutse)

Õpetades õpid ise enim. Loo oma tiimiliikmetele õpetamise võimalusi.

Lisan lektori suva alusel siia 6 eksperti, kes pole andragoogid, vaid seostavad interdistiplinaarset vaadet sotsiaalteadusele, õpetlikult:

Emotsionaalne agiilsus
prof.  Susan Davids: kõneledes kuuled end ja läbi kirjutades süstematiseerid end. 

Harwardi professor Susan David emotsionaalsest agiilsusest 

Siin inglise keeles podcast: 

Mare Porki väga hea usutlus Susani eestikeelse raamatu sisust:

https://www.aripaev.ee/saated/2018/08/14/juhtimislabor

Psühholoogilne turvalisus töökohal

prof. Amy Edmondson: õppimise tsooni ei saa tekkida kui pole paigas psühholoogiline ohutus vigadest ja hirmudest rääkida ning konkreetsed kokkulepped/ootused töö soorituseks. Amy on ka selle aasta NBF-i kõneleja, tema väga häid loenguid on veebis.  Konspekti lisan, siin tema TEDXx kõne:

Uus või muutmist vajav, st. õppimine

kaasprofessor Jaan Aru ilmekas seoste jada kinnitamaks, õppimine toimub läbi isikliku pingutuse, vigade ja magades ajus uute seoste loomise. 

Prof. Jaan Aru ajust ja loovuse käivitamisest ajus, õppimisest ka: https://soundcloud.com/sahvatus/sahvatus-002-jaan-aru  Jaan tegi eelmine aasta veebis loenguod, tasub vaid googeldada. Aju tööst  elamise rõõmuks enamik. 

Juhi kohalolu protsessis on läbi viimase aasta olnud õppimise koht meile kõigile. Prof. Nocolas Janni  vaatenurk juhi mõjule läbi kohalolu ja taandumise. (IMD vebinaride sari väärib vahel kaasa kuulamist ja omavahel nt. tandemist reflekteerimist) 

The TeamZone Coachingu keskkonnas hulk regulaarselt ilmuvaid maailma tippcoachidega on leitav siit (suunaviide just Nicolas Executive presence meetodile: 

https://www.teamcoachingzone.com/nicholasjanni

https://www.imd.org/research-knowledge/videos/The-leader-as-healer/

prof. Niclas Luhmann, sotsiaalsete süsteemide mudeldaja, teemal: Persona, Roll ja Funktsioon. Pimesi eeldamise ja ootstele ootuste seadmine.

 

 

Õpetamine kui egoistlik soov ise õppida. Kui midagi soovitada, siis

võta õppimist kui trenni: hajutatult, rutiiniga, pikk protsess, koormusi kasvatades, tulemus paistab välja. 

märka mõjusid: millest luua õpikogemus ja hoia endas vabadust avastada

vaimustu erinevate distsipliiinide ülekannetest, seal oskab aju seoseid näha!

 

Juht saab oma sõna parimaks kasutamiseks alati tööd teha. Tõesti, elame eeskujude ajastul ja hetkest kui Sinus tekib teadmine, et Sa oled eeskuju, mõjutad Sa paljusid. Ka äritulemust 

Enese reflektseerimises pakun: eestikeelne veebipõhine kõnetuvastus. Saadad helifaili, vastu saad teksti: http://bark.phon.ioc.ee/webtrans/

Õpetamise pedagoogiline aspekt jäägu neile kes seda õppinud. Juht kui pedagoog kontsept kipub olema need nüansid, kus käsud keelud, korraldused pigem täiskasvanu arengule ja ennastjuhtivale õppijale takerduseks. 

 

Täiskasvanueas vastutus õppimise ees liigub õppijale.  

Luba oma tiimil pingutada, jäta neile see jõud.

Lõpeta protsessid, et uued saaks alata. Käivita.