Pärnu Ühisgümnaasiumi Õpilasesindus

Eelmisel reedel, 23. märtsil käis Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilasesindust koolitamas kooli vilistlane Margit Raid. Margit on õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis majandust, Diplomaatide koolis ning läbinud EBS-i magistriõppe konsultatsiooni erialal. Margit tegutseb sõltumatu konsultandina, pakkudes arengutuge organisatsioonide vahe-ja tippjuhtidele.

Koolitusel arutati õpilasesinduse tähtsuse üle, panime paika ÕE rolli. Koolitusel koorusid välja kolm suunda, millesse meie õpilasesindus rohkem panustama hakkab:

• Ühisest visioonist kantud koostöö kooli juhtkonnaga
• Kooli traditsioonide kujundamine
• Mõtestatud koosprojektid teiste koolide õpilastega

Soovime ühise eesmärgi põhist koostööd kooli juhtkonna, õpetajate ja õpilaste vahel. Seda nii enda koolis, kui mujalgi. Tähtsaks osaks meile, ajaloolisele koolile, on traditsioonid ja me püüame anda oma parima, et praeguseid traditsioone hoida ja uusi juurde tekitada.

Kuidas me oma eesmärke täitma hakkame, kuulete juba varsti

😉

Kõike parimat soovides
Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilasesindus
(pildil näete meie liikmete ehk õpilasesinduse väärtusi)