Sõna jõud ja mõju, õppepäev uues kommunikatsiooni ajastus

Sõna jõud ja mõju suhtlemisoskuste võimestamisel

Koolitusega toetate oma suhtlemisalast ja professionaalset kompetentsust. Paranevad kuulamine, küsimine, peegeldamine ning suureneb eneseteadlikkus väärtuste loomisel ja hoidmisel muutustest kantud maailmas.

Sisu
• Suhtlemise maatriks: mis “telgedel” tegutseda ning kuidas ennast tasakaalustada. omadele võõrastele juhuslik ettevalm.
• Kuulamisoskuse tagamaad: läbi keha, läbi mõju ja läbi süsteemsuse.
• Uue ajastu kommunikatsiooni loomise ja kandmise kultuur.

Õpiväljundid, ehk koolituse lõpuks õppija
• mõtestab teadlikult oma verbaalset võimekust;
• kasutab mõjusaid võtteid kuulamisele häälestamiseks;
• oskab end tasakaalustada sõnas läbi keha ja konteksti.

Päevakava
10.30-11.00 kogunemine, kohv

11-12.30 koolitus: UUS AEG loob UUED VÕIMALUSED

Meetod “Ootuste kaardid” Püstijalal rajaplaan + kokkulepped päevaks, õpikogemuse nautimiseks ning ootuste kinnitamiseks.

Meetod “Isiklik juhtum ja selle mõju” Mustrist tuleviku tööriistaks. Iga osaleja enesemääratlus läbi koostöö juhtumi/LR olukorra.

Meetod “Õpiampsud läbi juhitud arutelu” Kaks telge, mis määratlevad Suhtlusmaatriksi + “Juti julguse” läbi sõna/mõju telgede.

Tehnikad ja alateemad tuleviku tööriistadeks: Suhtlemise mõjuvahendid ja AEG oma mõjuvahendite kasutamiseks

Sõna seadmise kunst, trendid ja tehnikad: sisekõnelus, lihtsustamine 6, 1 2 3, tagantpoolt ette, stop, suuline/kirjalik/mitte emakeel. Sõna tähenduse väli.

Keha: kohalolu, hingamine, prokseemika, matkimine, eestvedamine, pimealad, digikeha

Aju, nano tasand: neuroplastika, heuristika, käitumismustrid, mikro läbi keha

Makro tasand: kontekst, arengukava, strateegia, rolli vahetus, sihtrühm. Läbikirjutamine, ette jupitramine.

Duarte blogis: Relevantsus ehk asjakohasus kommunikatsionis, fookus, mitekesisus arusaamisel.
Kes on Su kuulaja? Mis on tema vajadus? Kus on tema kasu? Kuidas ta sellest teada saab?

12.30-13.00 lõuna

13-14.30 koolitus: RÄÄKIMISEST SUHTLEMISENI. Süsteemselt, konteksti loovalt: 5V ja 5I ja 5P

Meetod: “Paaristöö/minigripi töö”. Tähe teenistuses

Suhtlemisvõimekuste tulevik:
Küsimine: peegeldades: Kuidas, tunnetuslikkus, lood, seosed, vabastamine, küsimus kui
Kuulamine: kohandab, pidurdav: Kuulamine kui VIIS:
Kuulamine on kirjutamine
Kuulamine on rääkimine – endast välja ja endale selgemaks
Kuulamine on kehatöö
Kuulamine on kohalolu, vaigistamine
Kuulamine on pidurdamine Eesmärgi teenistuses ette pidurdamine

Kõnelemine: onepager, 6 sõna, ootuste kaart, loovtehnikad.
Mõistmine ehk Sotsiaalsed süsteemid tuleviku teenistuses: autentsus, meisterlikkus, suhtelisus, roll, funktsioon, eesmärk.

LÕKSUD: ei kuula, valmistun vastuseks /kirjalik ette/, tegelen tunnetega /sekku, palu pausi /, pane kirja kui ei talu/ loo muster. Mis Sa endale ütlemata jätad? Mis on mustriline ehk varasema kogemuse poole kaldu?

14.30-14.45 paus

14.45 -15.45 koolitus: Sa oled uue kultuuri looja, selleks et kanda pärandit.

Meetod: “Paaristöö” Mõjusalt tuleviku kujundamas”:
Meetod: lühiloeng mõjust, mõjumisest, mõjustamisest, mõistmisest.

Uue ajastu komm. loomise ja kandmise kultuur
– läbi muutuste. muutus on alati millestki loobumine, mis pole kerge. vaja on teha ruumi uuele, treenida uut toimina ja siis kogeda edulugu: Pidurdamine meie teenistuses
– läbi jupitamise ja ette digi abil tegusamaks lihvimise: Aeg meie teenistuses
– läbi ajuteaduse teadlikuma rakendamise: julgus kuulata. Kohalolu meie teenistuses.

15.45 -16.15 kokkuvõte: Tasakaalu kiik(s) kolmnurgal

Meetod: “Refleksioon”

Kolmas telg: ruumiline. Autenstus- Mängulisus
Juttu jääb tuleviku juhtidel vähemaks.
Mõju, märkamine ning tabamine teevad sõnadest rohkem.
Toetades tähelepanu defitsiidis, eristudes ja nautides, võimaluste aken.

Mängu ilu, täiskasvanus õooija vabadus muutuda läbi enda.

“Let us not take too seriously. None of us has a monopoly on wisdom”
Queen Elisabeth II