Avaliku esinemise kunst

Misvaid avalik eneseväljendus on segu teadusest ja kunstist.
Elame pealkirjade ajastul, ent avatumana maailmale enam kui kunagi varem. Räägime mitmes keeles, hoiame multimeedia võimekust lähemal kui pereliikmeid.
Areneme multikultuurselt, samas, püüdes hoida oma. Ja julgeme olla autentsemad kui eelmine põlvkond. Juhtidena, visionäridena, arvajatena.

Avalik eneseväljendus algab hetkest kui avad suu. Või hetkest, mis alustad maili kirjutamisega. Või momendist, mil saal plaksutab ja Sa astud väärikalt lavale..
Või hoopist hetkest, mil mõtestab oma rolli, sead paika äri kandva konteksti ja viid läbi eneseväljenduse auditi. Töötades läbi sisu ja vormi võimekustena.

Tõsi, ajal mil presentatsioonitehnikate kaaslektorina alustasin, oldi vaimustuses Powerpoint slaidide koostamise meisterlikkusest ja esinemise abivahendite mugavusest. Suund on muutunud.

Rõhk on:

  • autentsel eneseväljendusel, mis on segu andragoogiast ja juhtimisest;
  • multimeedia pinnapealsusest läbimurdmisel sisulise, põhjendatu infoga;
  • ja iseeendast teadlikuks saamisel. Valitud rollides ja kujundatavas kontekstis.

Oskan abiks olla:

  • sisekoolitajate koolitamisega;
  • videotreeningutega esinemisvõimekuse treenimisell,
  • verbaalse võimekuse arendamisel,
  • avaliku esinemise töötubadega;
[products columns=”1″ orderby=”title” order=”” ids=”494″]